FJALË

Fjalor Shqip

BEGATOJ kal.

  1. I sjell të mira me shumicë, e bëj të begatshëm, e pasuroj. Begatojmë atdheun (vendin). Begaton gjuhën (letërsinë). I begatoi jetën.
  2. vjet. E bëj të pasur. Ka begatuar të tjerët.