FJALË

Fjalor Shqip

BEGATOR mb.

  1. poet. Që jep prodhime të bollshme, pjellor; i begatshëm. Tokë begatore.
  2. vjet. I pasur.
  3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.