FJALË

Fjalor Shqip

Besëmirë mb.vjet. - Që i përmbahej një besimi fetar pa pasur dyshime për të.