FJALË

Fjalor Shqip

Besëtar

I m.sh.vjet. - Ai që hynte si ndërmjetës në mes të dy palëve në gjak për të ndërprerë hakmarrjen për një kohë të caktuar. Hyri besëtar.

II mb.vjet. -

  1. Besnik. Burrë (luftëtar) besëtar. Grua besëtare. Roje besëtare.
  2. Besimtar.
  3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.