FJALË

Fjalor Shqip

BESËTYTË mb.

  1. beson në gjëra të kota, që është i dhënë pas besimeve të kota. Njeri besëtytë.
  2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →