FJALË

Fjalor Shqip

BESËTYTË mb.

  1. beson në gjëra të kota, që është i dhënë pas besimeve të kota. Njeri besëtytë.
  2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.