FJALË

Fjalor Shqip

DETERMINIST m.

Pasues i determinizmit.

DETERMINIST mb.

Që ka të bëjë me determinizmin, që mbështetet në determinizmin. Filozofi deterministe. Pikëpamje deterministe.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →