FJALË

Fjalor Shqip

DETERMINIST m.

Pasues i determinizmit.

DETERMINIST mb.

Që ka të bëjë me determinizmin, që mbështetet në determinizmin. Filozofi deterministe. Pikëpamje deterministe.