FJALË

Fjalor Shqip

DEVIACION m.

Shmangie nga parimet e marksizëm, largim nga vija e përgjithshme politike e një partie marksiste; grup anëtarësh në gjirin e një partie marksiste që shmangen nga vija e përgjithshme e kësaj partie dhe synojnë të bëhen një rrymë më vete. Deviacion i djathtë (i majtë). Deviacion oportunist (anarkist, socialdemokrat). Lufta kundër deviacioneve.