FJALË

Fjalor Shqip

DEVOTSHMËRI f. libr.

Të qenët i devotshëm, vetia e atij që është i devotshëm; devocion. Devotshmëria e komunistit. Devotshmëri e lartë. Devotshmëri proletare (komuniste). Punon (shërben) me devotshmëri.