FJALË

Fjalor Shqip

DIAGONALE f. gjeom.

Vijë e drejtë që bashkon dy kulme jo të njëpasnjëshme të një shumëkëndëshi ose dy kulme të një trupi, që nuk janë në të njëjtën faqe te tij. Diagonalja kryesore. Diagonalet e një katërkëndëshi (katrori, paralelogrami). Diagonalja e një shumëfaqëshi. Heq diagonalen. Priten diagonalet.