FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKT m. gjuh.

1. Variant i gjuhës së një populli, i cili përdoret nga një grup njerëzish që banojnë në një truall pak a shumë të kufizuar ose që i takojnë një shtrese shoqërore të caktuar. Dialekt territorial. Dialekt shoqëror. Dialektet e shqipes. Dialekti i Veriut (i Jugut). Afrimi i dialekteve. Studimi i dialekteve.

2. bised., vjet. E folme. Në dialektin e Elbasanit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →