FJALË

Fjalor Shqip

DOGMATIKË f. fet.

Tërësia e dogmave të një feje; pjesë e teologjisë që merret me shpjegimin e dogmave të një feje.