FJALË

Fjalor Shqip

DOGMATIZËM m.

Të menduarit e të vepruarit verbërisht vetëm sipas dogmave të caktuara, pa përpjekje krijuese. Luftë kundër dogmatizmit. Ra në dogmatizëm.