FJALË

Fjalor Shqip

FIKATEM vetv.

1. Fikem.

2. vet. veta III. Thahet pak, teret. Fikaten rrobat. Fikatet toka.

3. vet. veta III kryes. spec. Dobësohen vazhdimisht deri sa shuhen a pushojnë (për valët e lëkundjet). Fikaten valët (lëkundjet).

4. Pës. e FIKAT.