FJALË

Fjalor Shqip

FIKANAK mb.

Plëngprishës. Djalë fikanak.