FJALË

Fjalor Shqip

FIKS mb. libr.

1. I caktuar me përpikëri; i prerë; që nuk mund të ndryshohet, që nuk luan. Datë (afate) fikse. Çmime fikse.

2. përd. ndajf. Pikërisht në kohën e caktuar, as me herët as me vonë; pikërisht Doli fiks në orën pesë. Erdhi në orën tetë fiks.