FJALË

Fjalor Shqip

FIKUR mb.

1. I shuar (për diçka që ka qenë e ndezur); kund. I ndezur. Sobë e fikur. Me drita të fikura.

2. Që nuk punon më, i shuar; kund. I ndezur. Me motor të fikur.

3. fig. Shumë i lodhur, i këputur; gati si i vdekur; i mekur. Zë i fikur. Me sy të fikur. Me zemër të fikur.

4. fig. Shumë i varfër, i këputur. Me mirë i fikur, se i koritur. fj.u.