FJALË

Fjalor Shqip

FIKAT kal.

1. Thaj pak; ter. E fikati era tokën.

2. Fik. E fikati zjarrin.

3. jokal. vet. veta III. Shuhet dalëngadalë, fiket. Fikati zjarri.