FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKEQ mb.

Që e ka zakon të flasë keq për të tjerët; që flet keq për dikë; shtiekeq; kund. fjalëmirë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →