FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKEQ mb.

Që e ka zakon të flasë keq për të tjerët; që flet keq për dikë; shtiekeq; kund. fjalëmirë.

Kurs Anglisht Online - Smart Center

Mësoni anglisht dhe gjermanisht online me mësues profesionistë. Smart Center, me 12 vite përvojë, ua mundëson ndjekjen e kursit nga rehatia e shtëpisë suaj.

Mëso më shumë →