FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKRYQ m.

Lojë zbavitëse që bëhet duke plotësuar çdo katror të një figure me shkronja të tilla që të formohen fjalë në të gjitha drejtimet. Fjalëkryq i vështirë. Zgjidh fjalëkryqin.