FJALË

Fjalor Shqip

FJALORTH m.

1. Fjalor i vogël.

2. Listë fjalësh që jepen në fund të një teksti shkollor a të një botimi tjetër, të renditura sipas alfabetit dhe që shpjegohen ose përkthehen në një gjuhë tjetër.