FJALË

Fjalor Shqip

FJALËTOR m. etnogr.

1. Ai që lajmëron miqtë e të afërmit për një dasmë a për një vdekje, lajmëtar; lajmës. Shkoi fjalëtori.

2. Ai që hynte si ndërmjetës midis dy palëve për pajtimin e gjaqeve; pleqnar.