FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLOR m.

1. Tërësia e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli. Folklori shqiptar. Folklori gojor (muzikor). Folklor i pasur. Folklori i krahinës. Mbledhja e folklorit. Studimi i folklorit.

2. Tërësia e zakoneve, e riteve etj. të një populli që përcillen brez pas brezi.

3. Folkloristika.

4. Lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të shkencës së folkloristikës në shkollë; bised. Teksti që përmban këto njohuri. Folklori për shkollën e mesme. Programi i folklorit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →