FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLORIK mb.

1. Që ka të bëjë me folklorin, që i përket folklorit, i folklorit; që mbështetet në krijimtarinë gojore popullore; që këndon këngë a kërcen valle të krijuara nga populli. Ekspeditë folklorike. Temë folklorike. Këngë (valle) folklorike. Festival folklorik. Grup folklorik.

2. Që ka të bëjë me folkloristikën, folkloristik. Shkenca folklorike. Studime folklorike.