FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLORISTIK mb.

1. Që ka të bëjë me folkloristikën; që ka të bëjë me mbledhjen e me studimin e folklorit. Kërkime (studime) folkloristikë.

2. Folklorik. Grup folkloristik. Festival folkloristik.