FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLORIST m.

Punonjës shkencor që merret me mbledhjen dhe me studimin e folklorit; specialist në folkloristikë. Folkloristët shqiptarë. Folkloristët e Rilindjes Kombëtare.