FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLORIST m.

Punonjës shkencor që merret me mbledhjen dhe me studimin e folklorit; specialist në folkloristikë. Folkloristët shqiptarë. Folkloristët e Rilindjes Kombëtare.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →