FJALË

Fjalor Shqip

FUNDAK m.

Filiz që del afër rrënjës ose në rrëzën e trungut të drurëve frutorë. Fundakët e ftoit (e ullirit).