FJALË

Fjalor Shqip

FUNDAKE f.

Dërrasë e ngushtë dhe e hollë, mbi të cilën vihen tjegullat e çatisë, petavër. Fundaket e çative.