FJALË

Fjalor Shqip

FUNDAZI ndajf. bised.

Më në fund; si përfundim. Fundazi arritën të merren vesh.