FJALË

Fjalor Shqip

FYER mb.

1. Që është cenuar në nder, që është prekur në sedër; që është poshtëruar. Njeri i fyer. Mbeti i fyer.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.