FJALË

Fjalor Shqip

LAVDËRI f. vjet.

  • 1. Lavdi. Kurora e lavdërisë. Ditë lavdërie.
  • 2. Lëvdatë.