FJALË

Fjalor Shqip

LEKSIKOR mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me leksikun e gjuhës, që i përket leksikut, i leksikut; që është karakteristik për leksikun e për njësitë e tij. Pasuria leksikore e shqipes. Visari leksikor. Sistemi leksikor. Shtresat leksikore. Njësi leksikore. Norma leksikore. Kuptimi leksikor i fjalës.
Kurs Anglisht Online - Smart Center

Mësoni anglisht online me mësues profesionistë amerikanë dhe shqiptarë. Smart Center, me 11 vite përvojë, ua thjeshtëson ndjekjen e kursit nga rehatia e shtëpisë a zyrës suaj.

Mëso më shumë →