FJALË

Fjalor Shqip

LEKSIKOR mb. gjuh.

  1. Që ka të bëjë me leksikun e gjuhës, që i përket leksikut, i leksikut; që është karakteristik për leksikun e për njësitë e tij. Pasuria leksikore e shqipes. Visari leksikor. Sistemi leksikor. Shtresat leksikore. Njësi leksikore. Norma leksikore. Kuptimi leksikor i fjalës.