FJALË

Fjalor Shqip

LEKSION m. libr.

  • Mësim për një temë të caktuar, që zhvillohet me gojë nga pedagogu në shkollat e larta ose ligjëratë që mbahet nga një specialist përpara një grupi dëgjuesish për një çështje politike, ideologjike a shkencore; teksti i shkruar a i botuar i një mësimi a ligjërate të tillë. Leksione të mira (të thella, të qarta, të cekëta). Salla e leksioneve. Orët e leksioneve. Cikël leksionesh. Mbaj (bëj, zhvilloj) leksione. U botuan leksionet.