FJALË

Fjalor Shqip

LLAFAZAN mb.

  • 1. Që flet shumë e pa pushim; që flet vend e pa vend, që flet pa i peshuar mirë fjalët; fjalaman. Njeri llafazan.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Llafazan i madh.