FJALË

Fjalor Shqip

MUZE m.

  1. Institucion që mbledh, ruan e paraqit në ekspozita vepra e krijime të ndryshme të artit e të teknikës, sende, objekte e materiale me vlerë historike e shkencore etj. për qëllime mësimi e studimi; ndërtesa e këtij institucioni, ku paraqiten këto vepra, sende, objekte, materiale etj. Muzeu historik (arkeologjik, etnografik, botanik, zoologjik, gjeologjik). Muzeu i qytetit (i fshatit). Muzeu i Luftës Nacionalçlirimtare. Muzeu i armëve. Vizituan muzeun. E bënë muze dhomën (shtëpinë, qytetin).