FJALË

Fjalor Shqip

MUZEOR mb.

  • Që lidhet me muzeun, që i përket muzeut, i muzeut; që ruhet për vlerën historike e shkencore, që shërben si muze. Dokumente (materiale, sende, objekte) muzeore. Kënd muzeor. Institucion muzeor. Pika muzeore.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →