FJALË

Fjalor Shqip

NOTUES mb.

  • 1. Që rri mbi sipërfaqen e ujit; që nuk zhytet, pluskues. Trup notues. Akuj notues.
  • 2. Që shërben për të notuar. Fshikëz notuese fshikëza e notimit. Cipë notuese lapër në këmbët e disa shpendëve dhe amfibëve.