FJALË

Fjalor Shqip

NOTERI f. drejt.

  • Zyrë ndihme juridike që merret me veprimet noteriale; zyra e noterit. Dokument i vërtetuar në noteri.