FJALË

Fjalor Shqip

NOTERIAL mb. drejt.

  • Që ka të bëjë me hartimin e disa dokumenteve juridike, me vërtetimin ligjor të akteve juridike dhe të nënshkrimeve në dokumente të ndryshme nga noteri etj.; që ka të bëjë me noterin dhe noterinë. Aktet dhe veprimet noteriale. Organ noterial. Zyrë noteriale.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →