FJALË

Fjalor Shqip

NOTERIAL mb. drejt.

  • Që ka të bëjë me hartimin e disa dokumenteve juridike, me vërtetimin ligjor të akteve juridike dhe të nënshkrimeve në dokumente të ndryshme nga noteri etj.; që ka të bëjë me noterin dhe noterinë. Aktet dhe veprimet noteriale. Organ noterial. Zyrë noteriale.