FJALË

Fjalor Shqip

ORGANIZATIV mb.

  • Që ka të bëjë me organizimin e diçkaje; që lidhet me veprimtarinë për organizimin e diçkaje, organizues. Çështjet (problemet) organizative. Puna organizative. Bazat (normat) organizative. Nga pikëpamja (nga ana) organizative.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →