FJALË

Fjalor Shqip

ORGANIZATIV mb.

  • Që ka të bëjë me organizimin e diçkaje; që lidhet me veprimtarinë për organizimin e diçkaje, organizues. Çështjet (problemet) organizative. Puna organizative. Bazat (normat) organizative. Nga pikëpamja (nga ana) organizative.