FJALË

Fjalor Shqip

ORTODOKS m.

  • Ai që beson në fenë ortodokse, pasues i ortodoksisë.

ORTODOKS mb.

  • 1. Që ka të bëjë me ortodoksinë dhe me ortodoksët, i ortodoksisë ose i ortodoksëve; që përkrah ortodoksinë, që ndjek rrugën e ortodoksisë. Feja (kisha) ortodokse. Prift ortodoks. Kleri ortodoks.
  • 2. fig. keq. Që i përmbahet me kokëfortësi diçkaje; dogmatik. Njeri ortodoks.