FJALË

Fjalor Shqip

ORTODOKSI f.

  • 1. Fe e krishterë, e përhapur kryesisht në disa vende të Evropës Lindore e Juglindore, që lindi dhe u bë fe sunduese në Perandorinë Bizantine pas shek. IV përballë katolicizmit të përhapur kryesisht në vendet e Evropës Perëndimore. Ndjekës (pasues, përkrahës) i ortodoksisë. Dogmat e ortodoksisë.
  • 2. përmb. Tërësia e ortodoksëve, ortodoksët.