FJALË

Fjalor Shqip

PETËZUESHËM mb.

  • Që mund të marrë trajtën e një flete, që mund ta shtrihet e të bëhet petë; që mund të marrë trajta të ndryshme pa u copëtuar (zakonisht për një metal kur përpunohet me anë të shtypjes, të ngjeshjes, ta nxehtësisë etj.). Metale të petëzueshme. Bakri është i petëzueshëm.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →