FJALË

Fjalor Shqip

PETËZUESHËM mb.

  • Që mund të marrë trajtën e një flete, që mund ta shtrihet e të bëhet petë; që mund të marrë trajta të ndryshme pa u copëtuar (zakonisht për një metal kur përpunohet me anë të shtypjes, të ngjeshjes, ta nxehtësisë etj.). Metale të petëzueshme. Bakri është i petëzueshëm.