FJALË

Fjalor Shqip

PLOTGOJË f. euf.

Dreqi, shejtani. E hëngërt plotgoja! mallk.