FJALË

Fjalor Shqip

PUNONJËSE f.

Fem. e PUNONJËS,~I. Punonjëse e dalluar (e vjetër).