FJALË

Fjalor Shqip

REGJËS m.

  • Punëtor që merret me regjjen e lëkurëve.