FJALË

Fjalor Shqip

SHAPETË f. krahin.

  1. Petë dheu, guri etj. Qëlloj (godit) me shapetë.
  2. Kësulë e vjetruar dhe e shtypur si petë.
  3. fig. Njeri që s'ka kujdes në të veshur etj.; njeri kokëtrashë e qullac.