FJALË

Fjalor Shqip

SHARTIM m.

  • Veprimi dhe rrjedhimi i tij sipas kuptimeve të foljeve SHARTOJ, SHARTOHET. Shartim i dyfishtë. Shartim me kurorë (me kalem, me syth, me afrim). Shartim brenda llojit shartim që bëhet në bimë të të njëjtit lloj. Stina e shartimeve. Skuadra e shartimit. Pika e shartimit. Brisk shartimi. Shumëzimi me anë të shartimit. Ka zënë shartimi.