FJALË

Fjalor Shqip

SHERIF m.

  • Funksionar i ngarkuar me zbatimin e ligjeve në një njësi të caktuar administrative në Angli; funksionar i ngarkuar me ruajtjen e rendit dhe me zbatimin e vendimeve të gjyqeve në një qark administrativ në SHBA. Sherifi i policisë. Zyra e sherifit.