FJALË

Fjalor Shqip

SHERIF m.

  • Funksionar i ngarkuar me zbatimin e ligjeve në një njësi të caktuar administrative në Angli; funksionar i ngarkuar me ruajtjen e rendit dhe me zbatimin e vendimeve të gjyqeve në një qark administrativ në SHBA. Sherifi i policisë. Zyra e sherifit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →