FJALË

Fjalor Shqip

SUBVENCION m. fin.

  1. holla që i jep shteti përgjatë një periudhe një dege të ekonomisë, një institucioni, një organizate etj. për t'i ndihmuar e për t'u lehtësuar veprimtarinë ose për t'u mbuluar shpenzimet e ndryshme. Mbahej me subvencione.