FJALË

Fjalor Shqip

TERMËZAT m.

  • TERMËZETËR, TERMËZETËRIT. Dem, ter.